Doelgroep: huisartsen, artsen op gebied van pijn (anesthesisten, revalidatieartsen), fysiotherapeuten, oefentherapeuten, pijnconsulenten, anesthesie medewerkers, verpleegkundigen, etc.

We mogen terugkijken op een geslaagde congres dag. Onderstaand het programma en voor zover wij toestemming hebben de links naar de presentaties van de sprekers. Bekijk de foto’s HIER

Dagvoorzitter: Prof. Dr. Wouter Zuurmond, hoogleraar Pijnbestrijding & Palliatieve Zorg

09.30 uurOpening congres en introductie door Pim Giel,  filmmaker en zorgondernemer

09.40 uurDe pijn gaat niet over! – Dr. Doeke Keizer, huisarts
De Nederlandse huisarts ziet iedere dag patiënten op zijn spreekuur die lijden aan chronische pijn. Je zou dus denken dat de dokter wel weet hoe je deze klacht moet behandelen. Niets is minder waar. Hoe kan het dat chronische pijn huisartsen tot wanhoop drijft? Ook wordt de zorgstandaard Chronisch Pijn toegelicht. Bij dit initiatief van het samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één Stem (SWP) en de Dutch Pain Society (DPS) is Doeke betrokken geweest. Bekijk hier de presentatie

10.00 uurChronische Pijn: Een ontsteking van het brein – Prof. Dr. Onno G. Meijer
De gedachte is al oud dat het brein ontstoken is bij chronische pijn, maar de bevestiging kwam pas in 2015 door het werk van Marco Loggia (Harvard Medical School). De structuren die we al kennen uit het “pijnnetwerk” blijken alle ontstoken te zijn. Hoe moeten het ontstaan en het voortduren van die ontsteking begrijpen? En moeten we ons in de behandeling ook (of zelfs: vooral) op het immuunsysteem richten? Van “sport” en “omgevingsverrijking” zijn anti-inflammatoire effecten bekend. Maar bij chronische pijn werkt ook het immuunsysteem zelf niet goed meer, en dat wordt onvoldoende begrepen. Recente literatuur richt zich op het identificeren van cruciale componenten van de immuun-activiteit bij chronische pijn, waardoor wellicht nieuwe behandelmogelijkheden in het vizier komen. De gezamenlijke voorbereiding vindt plaats met Dr. Robert Dantzer aan de hand van een Engelse versie van de lezing, die in het Nederlands zal worden aangeboden. In verband met copyright is de samenvatting in pdf van deze lezing op te vragen via els.molengraaf@pijnsamen.nl mits men akkoord gaat de presentatie uitsluitend privé te zullen gebruiken, en op geen enkele wijze te zullen kopiëren of verspreiden.

10.25 uur: Van ‘gezondheid als afwezigheid van ziekte’ naar ‘positieve gezondheid met zes dimensiesDr. Machteld Huber, arts en trendwatcher
Machteld ontwikkelde een nieuw, dynamisch concept van gezondheid, gebaseerd op veerkracht, functioneren en eigen regie en onderzocht vervolgens het draagvlak hiervoor in het domein van zorg, de preventie en in de samenleving. Daarbij vond zij een groot verschil in denken over ‘gezondheid’ tussen patiënten en o.a. hun behandelaren. De brede visie van patiënten, met zes dimensies van gezondheid, noemde ze ‘Positieve gezondheid’. In december 2014 promoveerde zij op haar werk in Maastricht. Bekijk hier de presentatie

10.50 uur: PAUZE

11.10 uur: Sleep in Chronic Pain – an opportunity for intervention Jason Ellis, Professor of Sleep Science, Practicing Health Psychologist, Director of Northumbria Centre for Sleep Research
Sleep and Chronic Pain are intimately linked with both poor sleep contributing to increased pain perceptions and increased pain contributing to increasingly poor sleep. The aim of this talk will be threefold; a) to discuss the relationship between sleep and pain, b) to explore ‘cortical arousal’ as a mechanism underpinning this relationship, and c) to examine how managing sleep problems can positively impact on pain. Bekijk hier de presentatie

11.40 uurIntroductie film

11.45 uur: Première film OM GEK VAN TE WORDEN” + kort nagesprek

13.00 uur: LUNCHPAUZE en belmarkt5

14.00 uur: PARALLELLE SESSIE ronde 1:

Pijn voelen kan (bijna) iedereen, maar om pijn te kunnen voelen komt er heel wat meer bij kijken dan alleen die hamer op je duim…Hoe komt het eigenlijk dat je je bewust kunt worden van pijn? Hoe komt pijn in je brein aan? Voelt een kleuter dezelfde pijn als een volwassene? Aan de hand van de anatomie van pijn en de ontwikkeling van het kind ontdekken we hoe en waarom kinderen pijn anders beleven dan volwassenen. Bekijk hier de presentatie

Drs. Maarten Mensink, Anesthesist UMCU

Emmaly Berghuis Msc., Oefentherapeut Cesar en Cultureel Antropoloog

Chronische pijn op zich heeft sociale consequenties, interculturaliteit geeft dit nog een extra dimensie. Voor zorgverleners kan het een hele uitdaging zijn om doeltreffend contact aan te gaan met allochtone patiënten. We zetten even de medische bril af en gaan op zoek andere perspectieven. Emmaly kreeg hiervoor de Unilever Research prijs. Bekijk hier de presentatie
In deze workshop zal aan de hand van de veranderingen die bij dementie optreden, samen worden onderzocht of dementie de betekenis van pijn verandert. Daarnaast worden achtergronden van onderbehandeling van pijn bij dementie verkend. Bekijk hier de presentatie

Prof. Dr. Wilco Achterberg, Specialist ouderengeneeskunde Topaz en hoogleraar Institutionele zorg en Ouderengeneeskunde LUMC

Dr. Jan-Paul van Wingerden, bestuurder Spine & Joint Centre Rotterdam

Alles wat gezegd en geschreven wordt over chronische pijn is waar. Deels. We kennen nu eenmaal niet de gehele waarheid over pijn. Zo laat recent onderzoek zien dat sensitisatie van ons zenuwstelsel vaak wel omkeerbaar is. Iets waar de wetenschap lang anders over dacht. Durven wij te geloven dat er soms een eind kan komen aan chronische pijn? Is het echt zo dat er lichamelijk niets aan de hand is? Of hebben we ook daar een te beperkt beeld? Wij bestaan bij de gratie van ons lichaam. Misschien wordt het tijd ook de rol van het lichaam zelf bij chronische pijn in ere te herstellen. De vraag is hoe? Bekijk hier de presentatie
Met de interactieve workshop zal aan de hand van de huidige kennis, ervaring en literatuur van therapeutische mogelijkheden van patiënten met chronische (rug)pijn een beeld geven van de (on)mogelijkheden van behandeling en begeleiding. Wat kan de huisarts, wat kunnen pijnspecialisten en vooral ook, wat kan de patiënt zelf. Bekijk hier de presentatie

Dr. Andreas Schipper, anesthesioloog en pijnspecialist Westfries Gasthuis Hoorn

14.45 uur: PARALLELLE SESSIES ronde 2:

Prof. Dr. Dick Tibboel, afdelingshoofd IC Sophia Kinderziekenhuis

Er is veel controversie in de literatuur over mogelijke lange termijn effecten van pijn bij pasgeborenen op de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel. Dit geldt evenzeer voor het gebruik van opioïden omdat uit dier-experimenteel onderzoek alarmerende berichten zijn gekomen over toegenomen celdood in de hersenen bij jonge individuen. Lange termijn effecten bij goed gedefinieerde patiëntengroepen zijn beschikbaar en vormen een unieke basis om de gevolgen van neonatale pijn en het gebruik van analgetica kritisch te beschouwen. Bekijk hier de presentatie
Een multidisciplinaire behandeling voor chronisch pijnpatiënten en partners gericht op stressoren teneinde regie en autonomie bij de patiënt te vergroten en draaglast bij partner te verlagen. Bekijk hier de presentatie

Dr. Arthur Hartog, anesthesioloog en pijnspecialist
Dr. Rob Ruimschotel, psychiater
Yvonne Museler, pijnconsulent

Sandra Zwakhalen, PhD, RN assistent professor, Universiteit Maastricht

 

In deze workshop gaan we in op het herkennen van pijn bij ouderen. Op welke signalen moeten we als zorgverleners letten? Je krijgt inzicht in de meest voorkomende methoden om pijn te meten. Aan de hand van concrete casussen gaan we aan de slag met pijn meten waarbij de richtlijn als uitgangspunt wordt gehanteerd. De presentatie zal niet online verschijnen
In het traditionele medische denken wordt pijn veroorzaakt door weefselschade of een onderliggende aandoening, waarnaar vervolgens naarstig wordt gezocht. Bij chronische pijn blijkt deze benadering vaak niet adequaat en leidt zelfs tot averechtse effecten: onaangename onderzoeken en vruchteloze medische interventies. Bij chronische pijn is er vaak geen weefselschade in de medische zin. De pijn staat op zich doordat het neurale pijnsysteem is ontregeld. Deze nieuwe inzichten werpen een nieuw licht op chronische pijn. Bekijk hier de presentatie

Dr. Ben van Cranenburgh, neurowetenschapper, trainer ITON en schrijver van meer dan 100 publicaties over pijn

 

Drs. Harold Nijhuis, Anesthesioloog en pijnspecialist in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein

 

Dhr. Ralph Aarsman: Pijnverpleegkundige in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein

 

Eén op de vijf Nederlanders heeft chronische pijn die het dagelijks leven ernstig kunnen beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan niet meer zelf boodschappen kunnen doen of niet meer kunnen deelnemen aan het arbeidsproces of gezinsleven. Zorgverleners en vooral de huisarts spelen een belangrijke rol in de behandeling van chronische pijn. De behandeling van chronische pijn is maatwerk waarbij de behandeling volgens een protocol plaats vindt. Allereerst worden medicatie en fysiotherapie geprobeerd. Samenwerking met en doorverwijzing naar een pijnspecialist kan de patiënt daarna mogelijk verder helpen. De pijnspecialist heeft de mogelijkheid om meer invasieve middelen in te zetten, zoals injecties met als sluitstuk in de behandeling eventueel neuromodulatie waarbij met elektrische stroompjes wordt geprobeerd de pijn te verlichten. Een dergelijke behandeling kan een uitermate positief effect  hebben op de kwaliteit van leven van de patiënt. Daarom is het belangrijk dat meer bekendheid ontstaat bij zorgverleners over wat neuromodulatie is, via welk traject de patiënt hiervoor in aanmerking komt en hoe wordt de patiënt hier in begeleid. Bekijk hier de presentatie van Harold Nijhuis en hier de presentatie van Ralph Aarsman

15.30 uur: PAUZE

lucienengelen15.50 uurShi(f)t happens 😉 – Lucien Engelen, Director REshape Center for Innovation RadboudMC
Technologie heeft hetzelfde effect als een ‘vakbond’ voor medewerkers. Door zélf de beschikking te hebben over je data, ontstaat een betere ‘onderhandelingspositie.’

 

 

16.20 uur: Plenaire conclusies

16.45 uur: Afsluitende borrel en bezoek belmarkt5

Congres organisatie: els@els4organising.nl Els Molengraaf

Voor film en zakelijke informatie: info@happymotion.org Bastiaan Piloo

Productie