CONGRESSEN

28 & 29 SEPTEMBER 2016

EYE AMSTERDAM

KUN JE HET CONGRES VAN 29-9 LIVE VOLGEN OP INTERNET!

VOORINSCHRIJVING CONGRES NU GESTART!!

CONGRESDAG 1: 28 september 2016

Chronische pijn: Behandeling en nieuwe inzichten

Doelgroep: huisartsen, artsen op gebied van pijn (anesthesisten, revalidatieartsen), fysiotherapeuten, oefentherapeuten, pijnconsulenten, anesthesie medewerkers, verpleegkundigen, etc.

CONGRESDAG 2: 29 september 2016

Chronische pijn: Samenwerken van medisch tot complementair.
Handvatten en eigen regie.

Doelgroep: verpleging, revalidatie, complementaire behandelaars, welzijnsmedewerkers, patiënten, mantelzorgers, beleidsmedewerkers gemeente, para medisch personeel, arbeid gerelateerde organisaties.

VOORINSCHRIJVING NU GESTART, MET 10% KORTING BIJ INSCHRIJVING BEIDE DAGEN.

CONGRESDAG 1: 28 SEPTEMBER 2016
Doelgroep: huisartsen, artsen op gebied van pijn (anesthesisten, revalidatieartsen), fysiotherapeuten, oefentherapeuten, pijnconsulenten, anesthesiemedewerkers, verpleegkundigen.

Accreditatie is aan te vragen voor elk specialisme zolang er minimaal 4 deelnemers zijn bij:
ABAN (huisartsen), Kwaliteitsregister V&V (verpleegkundigen), VSR (verpleegkundig specialisten register), ADAP (deskundigheidsbevorderende activiteiten paramedici), NVAM (anesthesie medewerkers), ADAP  (oefentherapeuten mensendieck), KNGF (fysiotherapeuten), NVA (acupuncturisten), VVM (mindfulness), NIP/NVO (psychologen), Registerplein (maatschappelijk werkers)

Dagvoorzitter: Prof. Dr. Wouter Zuurmond, hoogleraar Pijnbestrijding & Palliatieve Zorg

09.30 uurOpening congres en introductie door Pim Giel,  filmmaker en zorgondernemer

09.40 uurDe pijn gaat niet over! – Dr. Doeke Keizer, huisarts
De Nederlandse huisarts ziet iedere dag patiënten op zijn spreekuur die lijden aan chronische pijn. Je zou dus denken dat de dokter wel weet hoe je deze klacht moet behandelen. Niets is minder waar. Hoe kan het dat chronische pijn huisartsen tot wanhoop drijft? Ook wordt de zorgstandaard Chronisch Pijn toegelicht. Bij dit initiatief van het samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één Stem (SWP) en de Dutch Pain Society (DPS) is Doeke betrokken geweest.

10.00 uurNieuwe inzichten chronische pijn – Dr. Ben van Cranenburgh, neurowetenschapper, trainer ITON en schrijver van meer dan 100 publicaties over pijn
In het traditionele medische denken wordt pijn veroorzaakt door weefselschade of een onderliggende aandoening, waarnaar vervolgens naarstig wordt gezocht. Bij chronische pijn blijkt deze benadering vaak niet adequaat en leidt zelfs tot averechtse effecten: onaangename onderzoeken en vruchteloze medische interventies. Bij chronische pijn is er vaak geen weefselschade in de medische zin. De pijn staat op zich doordat het neurale pijnsysteem is ontregeld. Deze nieuwe inzichten werpen een nieuw licht op chronische pijn.

10.25 uur: Van ‘gezondheid als afwezigheid van ziekte’ naar ‘positieve gezondheid met zes dimensiesDr. Machteld Huber, arts en trendwatcher
Machteld ontwikkelde een nieuw, dynamisch concept van gezondheid, gebaseerd op veerkracht, functioneren en eigen regie en onderzocht vervolgens het draagvlak hiervoor in het domein van zorg, de preventie en in de samenleving. Daarbij vond zij een groot verschil in denken over ‘gezondheid’ tussen patiënten en o.a. hun behandelaren. De brede visie van patiënten, met zes dimensies van gezondheid, noemde ze ‘Positieve gezondheid’. In december 2014 promoveerde zij op haar werk in Maastricht.

10.50 uur: PAUZE

11.10 uur: Sleep in Chronic Pain – an opportunity for intervention Jason Ellis, Professor of Sleep Science, Practicing Health Psychologist, Director of Northumbria Centre for Sleep Research
Sleep and Chronic Pain are intimately linked with both poor sleep contributing to increased pain perceptions and increased pain contributing to increasingly poor sleep. The aim of this talk will be threefold; a) to discuss the relationship between sleep and pain, b) to explore ‘cortical arousal’ as a mechanism underpinning this relationship, and c) to examine how managing sleep problems can positively impact on pain.

11.40 uurIntroductie film

11.45 uur: Première film OM GEK VAN TE WORDEN” + kort nagesprek

13.00 uur: LUNCHPAUZE en INFORMATIEMARKT

14.00 uur: PARALLELLE SESSIE ronde 1:

Sessie A
De anatomie van pijn bij kinderen

Pijn voelen kan (bijna) iedereen, maar om pijn te kunnen voelen komt er heel wat meer bij kijken dan alleen die hamer op je duim…Hoe komt het eigenlijk dat je je bewust kunt worden van pijn? Hoe komt pijn in je brein aan? Voelt een kleuter dezelfde pijn als een volwassene? Aan de hand van de anatomie van pijn en de ontwikkeling van het kind ontdekken we hoe en waarom kinderen pijn anders beleven dan volwassenen.

Dr. Maarten Mensink, Anesthesist UMCU

Emmaly Berghuis Msc., Oefentherapeut Cesar en Cultureel Antropoloog

Sessie B
“Ik draag een hoofddoek, maar gelukkig, ik ben niet dom”: Perspectieven van Marokkaans-Nederlandse dames op chronische pijn

Chronische pijn op zich heeft sociale consequenties, interculturaliteit geeft dit nog een extra dimensie. Voor zorgverleners kan het een hele uitdaging zijn om doeltreffend contact aan te gaan met allochtone patiënten. We zetten even de medische bril af en gaan op zoek andere perspectieven. Emmaly kreeg hiervoor de Unilever Research prijs.

Sessie C
De ‘taal’ van de pijn. Het meten van pijn bij ouderen met dementie.

In deze workshop gaan we in op het herkennen van pijn bij ouderen. Op welke signalen moeten we als zorgverleners letten? Je krijgt inzicht in de meest voorkomende methoden om pijn te meten. Aan de hand van concrete casussen gaan we aan de slag met pijn meten waarbij de richtlijn als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Sandra Zwakhalen, PhD, RN assistent professor, Universiteit Maastricht

 

14.45 uur: PARALLELLE SESSIES ronde 2:

Prof. Dr. Dick Tibboel, afdelingshoofd IC Sophia Kinderziekenhuis

Sessie D
Pijn bij pasgeborenen: consequenties voor later?

Er is veel controversie in de literatuur over mogelijke lange termijn effecten van pijn bij pasgeborenen op de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel. Dit geldt evenzeer voor het gebruik van opioïden omdat uit dier-experimenteel onderzoek alarmerende berichten zijn gekomen over toegenomen celdood in de hersenen bij jonge individuen.

Lange termijn effecten bij goed gedefinieerde patiëntengroepen zijn beschikbaar en vormen een unieke basis om de gevolgen van neonatale pijn en het gebruik van analgetica kritisch te beschouwen.

Sessie E
Stressoren behandeling chronische pijn

Een multidisciplinaire behandeling voor chronisch pijnpatiënten en partners gericht op stressoren teneinde regie en autonomie bij de patiënt te vergroten en draaglast bij partner te verlagen.

Arthur Hartog, anesthesioloog-pijnspecialist
Rob Ruimschotel, psychiater
Yvonne Museler, pijnconsulent

Prof. Dr. Wilco Achterberg, Specialist ouderengeneeskunde Topaz en hoogleraar Institutionele zorg en Ouderengeneeskunde LUMC

Sessie F
Pijn en dementie, een geval apart?

In deze workshop zal aan de hand van de veranderingen die bij dementie optreden, samen worden onderzocht of dementie de betekenis van pijn verandert. Daarnaast worden achtergronden van onderbehandeling van pijn bij dementie verkend.

15.30 uur: PAUZE

15.50 uurShi(f)t happens 😉 – Lucien Engelen, Director REshape Center for Innovation RadboudMC
Technologie heeft hetzelfde effect als een ‘vakbond’ voor medewerkers. Door zélf de beschikking te hebben over je data, ontstaat een betere ‘onderhandelingspositie.’

16.20 uur: Plenaire conclusies

16.45 uur: Afsluitende borrel en bezoek informatiemarkt

Kosten: € 270, – incl. BTW

Accreditatie is aan te vragen voor elk specialisme zolang er minimaal 4 deelnemers zijn.
Tot 3 weken voor het event kunt u zonder kosten annuleren en krijgt u het gefactureerd bedrag retour. Hierna kan er geen terugbetaling meer plaatsvinden.

Registratie is binnenkort mogelijk, u kunt wel al voorinschrijven (10% korting bij inschrijven beide dagen):

Voor Event informatie: els@els4organising.nl Els Molengraaf
Voor Film en zakelijke informatie: info@happymotion.org Bastiaan Piloo

Productie

Medewerkers congresdag 1

 • Pim Giel
  Pim Giel Filmmaker en Zorgondernemer

  Introductie congres

  Pim Giel is 30 jaar werkzaam geweest in de zorg; de verpleging, ouderenzorg, intensive care, anesthesie en als docent. Hij werd locatie manager en werkt nu parttime als zelfstandig adviseur bij zorginstellingen.

 • Prof. Dr. Wouter Zuurmond
  Prof. Dr. Wouter Zuurmond Hoogleraar Pijnbestrijding & Palliatieve Zorg

  Dagvoorzitter congresdag 1

  Prof. Dr. Wouter Zuurmond is sterk betrokken bij het leveren van palliatieve zorg aan terminaal zieke patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis of hun laatste dagen van hun leven doorbrengen in het Hospice Kuria.

 • Dr. Ben van Cranenburgh
  Dr. Ben van Cranenburgh Neurowetenschapper, trainer ITON en schrijver

  Dr Ben van Cranenburgh schreef meer dan 100 publicaties en boeken over pijn.

  In het traditionele medische denken wordt pijn veroorzaakt door weefselschade of een onderliggende aandoening, waarnaar vervolgens naarstig wordt gezocht. Bij chronische pijn blijkt deze benadering vaak niet adequaat en leidt zelfs tot averechtse effecten

 • Dr. Machteld Huber
  Dr. Machteld Huber Arts en trendwatcher

  Machteld ontwikkelde een nieuw, dynamisch concept van gezondheid, gebaseerd op veerkracht, functioneren en eigen regie en onderzocht vervolgens het draagvlak hiervoor in het domein van zorg, de preventie en in de samenleving. Daarbij vond zij een groot verschil in denken over ‘gezondheid’ tussen patiënten en o.a. hun behandelaren.

 • Dr. Doeke Keizer
  Dr. Doeke Keizer Huisarts

  Dr. Doeke Keizer studeerde geneeskunde en was zeven jaar werkzaam op het Pijncentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Daar werkte hij in een multidisciplinaire setting als arts. In 2009 promoveerde hij op klinisch onderzoek naar het meten en detecteren van neuropathische pijn en sensitisatie. Daarover publiceerde hij in vooraanstaande internationale en nationale tijdschriften.

 • Prof. Dr. Dick Tibboel
  Prof. Dr. Dick Tibboel Afdelingshoofd IC Sophia Kinderziekenhuis

  Dick Tibboel is kinderarts-intensivist en director of research.

  Hij is medisch afdelingshoofd van de Intensive Care Kinderen en subhoofd van de afdeling Kinderchirurgie. Naast de intensieve zorg voor kinderen ligt zijn aandachtsgebied op ECMO (kunstlong) behandeling, aangeboren anatomische afwijkingen, neuromonitoring en pijn.

   

 • Emmaly Berghuis Msc.
  Emmaly Berghuis Msc. Cultureel Antropoloog

  Emmaly is oefentherapeut Cesar en cultureel antropoloog. Ze heeft onderzoek gedaan naar pijn bij Marokkaanse vrouwen en heeft daarvoor de Unilever Research prijs gekregen.

 • Dr. Arthur Hartog
  Dr. Arthur Hartog Anesthesioloog en Pijnspecialist

  Dr. Arthur Hartog studeerde geneeskunde aan de Erasmus universiteit in Rotterdam en het Erasmus Medisch Centrum. In 2000 promoveerde hij met zijn proefschrift (titel): Strategies to improve oxygenation in experimental Acute Lung Injury. Dr. Arthur Hartog was als anesthesioloog/pijngeneeskundige verbonden aan het Spaarne ziekenhuis en de Jan van Goyen-kliniek.

 • Yvonne Museler
  Yvonne Museler Pijnconsulent DC Klinieken Rotterdam

  Bij DC klinieken Rotterdam hanteren wij het stressoren behandelprincipe, waarbij een multidisciplinaire aanpak bij chronische pijnpatienten voorop staat. Kunnen-willen-doen bij de onderdelen lijf-leven-gevoel zijn de kernbegrippen binnen het stressoren model. Wat heeft de patient nodig om regie en autonomie over lijf en leven terug te nemen?

 • Dr. Rob Ruimschotel
  Dr. Rob Ruimschotel Psychiater

  Psychiater @ Psychiatrisch Centrum Psytobe.
  Medisch Psychiatrisch Centrum PsyToBe is een kleine, gespecialiseerde zorginstelling. Tot de doelgroep behoren patiënten met primair een somatische diagnose en daarnaast nog psychopathologie. De poliklinische behandelingen worden individueel of in groepsverband gegeven.

 • Prof. Dr. Wilco Achterberg
  Prof. Dr. Wilco Achterberg Hoogleraar Institutionele Zorg en Ouderengeneeskunde

  Prof. Dr. Wilco Achterberg is specialist ouderengeneeskunde bij Topaz en hoogleraar Institutionele zorg en Ouderengeneeskunde aan het LUMC.

 • Prof. Jason Ellis
  Prof. Jason Ellis Professor in Psychology at Northumbria University and Director of the Northumbria Centre for Sleep Research

  Jason Ellis is Professor in Psychology at Northumbria University and Director of the Northumbria Centre for Sleep Research. He has sat on various committees including the British Psychological Society – Division of Health Psychology, the Teaching and Educational Advisory Committee for the Sleep Research Society (based in the USA) and the Division of Health Psychology Scotland.

 • Lucien Engelen
  Lucien Engelen Director REshape Center for Innovation RadboudMC

  Lucien Engelen (1962) werkt sinds 2007 bij Radboud UMC als Hoofd van het regionaal emergency healthcare netwerk. Hij adviseert de board op het gebied van de (technologische) veranderingen in de zorg waarbij de participatie van patiënten in hun eigen zorgtraject centraal staat.

  Hij is de founding Director van het Radboud REshape Center, wat gericht is op de convergentie van technologie en “patient empowerment”. Daar creëert hij programma’s en vooruitzichten en, indien nodig, ook producten.

  Lucien is Chief Imagineer bij Nictiz, het landelijke expertisecentrum voor ICT-innovaties in de zorg. Hij is onderdeel van de Singularity University Exponential Medicine (vroeger bekend als FutureMed) in Silicon Valley (opgericht door oa Google, NASA en Autodesk). Verder was hij een van de eerste 150 thought leaders die uitgenodigd werden voor het LinkedIn influencer programma.

VOORINSCHRIJVING NU GESTART, MET 10% KORTING BIJ INSCHRIJVING BEIDE DAGEN.
DEZE DAG IS VOOR DONATEURS (DONATIE VAN € 10,- OF MEER) TE VOLGEN D.M.V. EEN ‘LIVE-STREAM’ VIA INTERNET

CONGRESDAG 2: 29 SEPTEMBER 2016
Doelgroep: patiënten, verpleging, revalidatie, mantelzorgers, complementaire behandelaars, welzijnsmedewerkers, beleidsmedewerkers gemeente, paramedisch personeel, arbeidgerelateerde organisaties.

Accreditatie is aan te vragen voor elk specialisme zolang er minimaal 4 deelnemers zijn bij:
ABAN (huisartsen), Kwaliteitsregister V&V (verpleegkundigen), VSR (verpleegkundig specialisten register), ADAP (deskundigheidsbevorderende activiteiten paramedici), NVAM (anesthesie medewerkers), ADAP  (oefentherapeuten mensendieck), KNGF (fysiotherapeuten), NVA (acupuncturisten), VVM (mindfulness), NIP/NVO (psychologen), Registerplein (maatschappelijk werkers)

Dagvoorzitter zaal 1: John van der Meij docent fysiotherapie / pijnwetenschappen

10.00 uurOpening congres en introductie door Pim Giel 

10.10 uurOpening door prominent

10.20 uurPijn in het brein – Dr. Ben van Cranenburgh, neurowetenschapper
Bekend van het toegankelijke boek Pijn Waarom? Ons lichaam beschikt over een pijnsysteem. Een soort alarmsysteem dat belangrijke knooppunten heeft in ruggenmerg en hersenen. Dit alarmsysteem kan ontregeld raken en bijvoorbeeld overgevoelig worden: het gevolg is chronische pijn. Er zijn talrijke (ook niet-medische) factoren die een invloed hebben op de eigenschappen van dit pijnsysteem. Deze factoren kunnen ingezet worden om de patiënt zelf de regie over zijn pijn te laten behouden.

10.45 uur: Compassie, een ander antwoord op chronische pijn John van der Meij
Chronische pijn blijft een grote uitdaging in de Westerse wereld en ondanks massale research neemt het probleem eerder toe dan af. Vanuit diverse invalshoeken wordt er gezocht naar een adequaat antwoord op chronisch lijden. Een relatief nieuw antwoord is om te kijken wat er gebeurt bij en met (zelf)compassie. Een belangrijk kenmerk van het brein is dat deze door onze geest tot verandering kan worden gebracht.  Modern neurowetenschappelijk onderzoek laat zien welke gebieden in het brein kunnen veranderen en hoe compassie interfereert met de dagelijkse pijn. 

11.05 uur: PAUZE

11.30 uurInleiding film

11.35 uur: Première van de film OM GEK VAN TE WORDEN

12.50 uur: LUNCHPAUZE en INFORMATIEMARKT

13.45 uurNagesprek filmmaker en hoofdrolspelers

14.00 uur: PPEL: Een oppepper voor alle chronisch pijn patiënten en hun partners – Dr. Noëlle Kamminga, psycholoog LUMC
Het Patiënt en Partner Educatie Programma voor alle chronisch zieken is een zelfmanagement interventie programma dat handvatten biedt om de psychische en psychosociale problematiek te managen en zodoende de kwaliteit van leven te verbeteren. U krijgt een inkijk in dit ‘evidence based’ programma zowel inhoudelijk als door middel van praktijkvoorbeelden – “Hoe ik van een onzichtbaar chronisch pijnpatiënt ben veranderd naar een mens met pijn”

14.20 uur: PARALLELLE SESSIE ronde 1:

Sessie A
Chronische pijn, maar niet chronisch eenzaam!

Chronische pijn heeft naast een fysieke en een psychische nog een derde factor, de sociale, en daar wordt nog te weinig aandacht aan besteed. Het sociale netwerk wordt vaak flink uitgedund terwijl dit nu juist zo belangrijk is voor steun en hulp. Hoe hou je je sociale netwerk goed?

Anna Raymann, schrijver, fysiotherapeute en ervaringsdeskundige

Wim Hof, The Iceman

Sessie B
Je eigen auto-immuunsysteem beïnvloeden

Iedereen kent de acties van Wim in het ijs, alias The Iceman. Maar Wim doet meer, want hij ondervindt hoe hij zijn eigen auto immuunsysteem beïnvloedt. Wat niet veel mensen weten is dat hij ook probeert, en waar het Radboud MC onderzoek naar doet, pijnklachten te verminderen door zijn oefeningen. Hij deelt graag zijn bevindingen met u in deze workshop.

Sessie C
Chronische pijn door de ogen van de acupuncturist: net even anders

Met de intrede van het biopsychosociale model bij het verklaren van chronische pijn, zijn de visies van dit reguliere model en die van de acupuncturist naar elkaar gegroeid. Toch bekijkt een acupuncturist een chronische pijnpatiënt net even anders.

Johanna Biemans, acupuncturist

Frits Winter, arts/schrijver

Sessie D
Pijn werkt op je zenuwen

Pijn geeft stress, maar de gedachte: ‘de pijn gaat vanzelf wel weer over’ maakt het draaglijk. Als de pijn niet overgaat, wat dan? Chronische pijn heeft invloed op je gedrag, je denken en je gevoel. Je wordt hoogsensitief, prikkelbaar, onrustig, geagiteerd, angstig, somber. Deze veranderingen versterken de pijn. Pijnmanagement zorgt dat dit proces stopt en omkeerbaar wordt: de Pijn de Baas, minder pijn – meer kwaliteit van leven.

15.15 uur: PARALLELLE SESSIE ronde 2:

Sessie E
Sociale aspecten (ervaringsdeskundigen)

From pain to power
Hoe kun je zó met pijn en beperkingen omgaan dat het jouw kracht wordt? Geen heilig gedoe, wel een vlot en eerlijk verhaal over frustratie, doorzetten, sterk zijn, en ‘gewoon’ willen zijn. Je krijgt praktische tools om mét je beperkingen volop van het leven te genieten.

Voorbij de pijn
Toen de dag kwam dat de pijn groter werd dan de angst voor verandering, besloot ik de regie over te nemen. Sinds een aantal jaren geeft Monique Koopmans met haar Stichting Batafurai workshops aan mensen met chronische pijn.

Inge Dekker, trainer, coach Pain2Power en ervaringsdeskundige

Monique Koopmans, Stichting Batafurai

Barbara Doeleman-van Veldhoven, Docent Mindfulness voor Medisch Specialisten, huisartsen en Netwerk Chronische Pijn

Sessie F
Mindfulness

Leven met chronische pijn brengt veel uitdagingen met zich mee; zowel voor de mensen die de pijn dragen als voor de mensen om hen heen. Dat blijkt ook uit de hoge prevalentie van depressie- en angstklachten binnen deze groepen. Tijdens de workshop wordt gereflecteerd op de waarde van het oefenen van vaardigheden van Mindfulness voor het beter leren omgaan met pijn. Wat kan Mindfulness betekenen voor de zorgverlener, de mensen met de chronische pijn én de mensen om hen heen? Inzichten en evidentie.

Sessie G
De Uitdaging

Wanneer je iets wil veranderen, ligt dat altijd bij jezelf. De Uitdaging gaat over wat kan ik, wat wil ik en wat ga ik doen. Teneinde regie en autonomie over lijf en leven terug te krijgen, voor zowel patiënten als partners/mantelzorgers. Patiënt Wiebe Otten uit de film is proefkonijn tijdens de sessie.

Yvonne Museler, pijnconsulant DC klinieken

Dr. Peggy van den Hoogen, mindfulnesstrainer

Sessie H
Breathworks Mindfulness: Leven in Balans met chronische pijn

In de lichaamsgerichte workshop maak je kennis met Breathworks mindfulness, een aandachttraining speciaal voor mensen met chronische pijn. Je ontdekt de kracht van de adem en vriendelijke aandacht op het verzachten van pijn. De training is ontwikkeld door Vidyamala Burch, internationaal erkend pijn- en mindfulness-expert, en heeft wereldwijd duizenden mensen geholpen een gelukkig en waardevol leven te leiden.  Voor haar boek ‘Mindfulness for Health’ ontving Vidyamala in 2014 een prestigieuze prijs van de Britisch Medical Association.

Sessie I
Wat doet en kost pijn?

Wat doet pijn, als je een druk en bewogen leven leidt? Kost pijn alleen iets, of brengt het ook iets? Dit en meer in een bevlogen verhaal met een traan en een lach van een levensgenieter. In 2015 publiceerde Niek zijn boek ‘Crash’ waardoor hij een veelgevraagd gast werd in de media (RTL Late Night, BNN, de wandeling KRO, De Telegraaf, Noord-Hollandse dagbladen, Zorg en ziekenhuiskrant, Gastvrije zorg en nog veel meer).

Niek van den Adel, keynote speaker, trainer en schrijver


16.00 uur: PAUZE

16.20 uur: Mijn dwarslaesie is mijn cadeautje geworden – Marc de Hond, cabaretier
“Afgelopen jaar vierde Marc de Hond het dertienjarig jubileum van zijn dwarslaesie. Dat deed hij met zijn eerste solo theaterprogramma “Scherven Brengen Geluk” waarin hij uitlegt hoe hij na het krijgen van zijn handicap, weer gelukkig wist te worden. Dat deed hij onder andere door vooral naar de voordelen van zijn dwarslaesie te kijken. Een interessante cocktail van zelfspot en optimisme.”

16.45 uur: Plenaire conclusies

17.00 uur: Afsluitende borrel en bezoek informatiemarkt

Kosten: 170,- incl. BTW

Accreditatie is aan te vragen voor alle doelgroepen vanaf 4 aanmeldingen uit de sector.
Tot 3 weken voor het event kunt u zonder kosten annuleren en krijgt u het gefactureerd bedrag retour. Hierna kan er geen terugbetaling meer plaatsvinden.

Registratie is binnenkort mogelijk, u kunt wel al voorinschrijven (10% korting bij inschrijven beide dagen):

Voor Event informatie: els@els4organising.nl Els Molengraaf
Voor Film en zakelijke informatie: info@happymotion.org Bastiaan Piloo

Productie

Medewerkers congresdag 2

 • Pim Giel
  Pim Giel Filmmaker en Zorgondernemer

  Introductie congres

  Pim Giel is 30 jaar werkzaam geweest in de zorg; de verpleging, ouderenzorg, intensive care, anesthesie en als docent. Hij werd locatie manager en werkt nu parttime als zelfstandig adviseur bij zorginstellingen.

 • John van der Meij
  John van der Meij Coach/Therapeut/Trainer

  Dagvoorzitter congresdag 2

  John van der Meij heeft ruime ervaring als coach/therapeut/ trainer en als docent in het hoger onderwijs , waarvan de laatste 20 jaar in de toegepaste neurowetenschappen. Systemische opleidingen gevolgd bij Johannes Schmidt, Nell Parre en Karin Deden, Phoenix en Weisfelt en Partners. Sinds 12 jaar heeft hij een bloeiende coachings-/trainingspraktijk Trilemma waar hij naast het individueel begeleiden van cliënten, al jaren systemische- , lichaamsgerichte en bewustzijnstrainingen  geeft.

 • Dr. Ben van Cranenburgh
  Dr. Ben van Cranenburgh Neurowetenschapper, trainer ITON en schrijver

  Dr Ben van Cranenburgh schreef meer dan 100 publicaties en boeken over pijn.

  In het traditionele medische denken wordt pijn veroorzaakt door weefselschade of een onderliggende aandoening, waarnaar vervolgens naarstig wordt gezocht. Bij chronische pijn blijkt deze benadering vaak niet adequaat en leidt zelfs tot averechtse effecten

 • Dr. Noëlle Kamminga
  Dr. Noëlle Kamminga Medicus/PhD Neurologie en GZ-psycholoog en dichter

  Noëlle werkt sinds kort in het MUMC en is de grondlegger van het PPEP4ALL. Het PPEP4ALL – Patient en Partner zelfmanagement Educatie Programma voor4 ALLe chronische ziekten – is een zorginnovatie die integrale zorg onderschrijft en heel de mens én zijn omgeving (partner/mantelzorger) centraal stelt. Het PPEP4ALL leert de mens met de chronische aandoening (patiënt) en zijn/haar partner (mantelzorger) die management vaardigheden die hen in staat stellen hun gezondheid optimaal te behouden ; waar mogelijk te herstellen als ook te bevorderen. Wetenschappelijk onderzoek in Europees en nationaal verband bevestigd de effectiviteit van deze behandeling en toont aan dat  gezondheidsproblemen verminderen (psychische / psychosociale problematiek en hulpbehoefte verminderen) en de kwaliteit van leven verbeterd van zowel de patiënt als de mantelzorger.

  Noëlle denkt met het aanbieden van het PPEP4ALL zowel de kosteneffectiviteit van zorg als ook de kwaliteit van zorg te (kunnen) vergroten.

 • Anna Raymann
  Anna Raymann Schrijver, fysiotherapeute en ervaringsdeskundige

  Anna liep in de zwaarste periodes van haar leven als pijnpatiënt zelf vooral tegen de sociale gevolgen aan. Tevergeefs zocht ze naar informatie en de handvatten waarmee ze meer begrip, steun en hulp vanuit haar omgeving kon krijgen. Uiteindelijk resulteerde haar zoektocht in het schrijven van het boek ‘Lieve Help!’ en het oprichten van Boek-en-steun. Tegenwoordig probeert ze via haar blogs, sociale media en lezingen lotgenoten te helpen hun sociale netwerk zo goed mogelijk te houden.

 • Niek van den Adel
  Niek van den Adel Columnist, Schrijver en Ervaringsdeskundige

  In 2010 gaat Niek van den Adel (toen 28) zwaar onderuit met zijn motor. Het gevolg: een dwarslaesie die hem vanaf zijn borst verlamt.  Bij Niek komt daar een zeldzaam extra bij: een syrinx, een holte in zijn ruggenmerg die als een permanent aanwezige sluipmoordenaar zijn nog resterende lichaamsfuncties voortdurend bedreigt. En elk moment zijn net-weer-opgebouwde-leven totaal kan verwoesten tot de dood erop volgt. Zijn chronische pijn is zo heftig, dat hij dagelijks 37 pillen nodig heeft om het leven draaglijk te houden.

 • Johanna Biemans
  Johanna Biemans Acupuncturist

  Kenniscentrum Acupunctuur NVA (Knowledge Centre Acupuncture) is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur en Johanna Biemans.

 • Yvonne Museler
  Yvonne Museler Pijnconsulent DC Klinieken Rotterdam

  Bij DC klinieken Rotterdam hanteren wij het stressoren behandelprincipe, waarbij een multidisciplinaire aanpak bij chronische pijnpatienten voorop staat. Kunnen-willen-doen bij de onderdelen lijf-leven-gevoel zijn de kernbegrippen binnen het stressoren model. Wat heeft de patient nodig om regie en autonomie over lijf en leven terug te nemen?

 • Inge Dekker
  Inge Dekker Trainer/Coach Pain2Power en ervaringsdeskundige

  Inge Dekker is naast ervaringsdeskundige en spreker, coach en trainer van jonge mensen met een chronische ziekte. Je kunt nu GRATIS haar mini e-boek “Jong & Chronisch Ziek? Haal moeiteloos meer uit je leven” aanvragen op www.pain2power.nl

 • Monique Koopmans
  Monique Koopmans Bestuurslid Stichting Batafurai

  Stichting Batafurai richt zich op chronisch pijnpatiënten. Stichting Batafurai zet zich daadkrachtig in het leven met een chronische aandoening structureel te verbeteren.

  De stichting is opgezet door ervaringsdeskundigen en heeft diverse professionals aan zich weten te binden.

 • Barbara Doeleman-van Veldhoven
  Barbara Doeleman-van Veldhoven Docent Mindfulness voor Medisch Specialisten, huisartsen en Netwerk Chronische Pijn

  Barbara Doeleman is afgestudeerd aan de 2-jarige Postdoctoraal opleiding Mindfulness aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, welke zij volgde om zich met name verder te verdiepen in de wetenschappelijke onderbouwing en de toepasbaarheid van Mindfulness. Reeds 20 jaar volgt zij lessen, trainingen en retraites op het gebied van Vipassana meditatie en oosterse & westerse psychologie. Daarnaast heeft zij zich geschoold op het gebied van Zijnsoriëntatie, Ademtherapie en oefentherapie Cesar.  Barbara heeft ruime ervaring met het begeleiden van mensen met stressgerelateerde klachten, burn-out, chronische pijn en/of een chronische aandoening. Meer info op: www.bfcmind.nl

 • Dr. Frits Winter
  Dr. Frits Winter Arts en schrijver

  Auteur van ‘De pijn de baas’ Dit boek leert je je eigen therapeut te worden. Duizenden patiënten hebben een uitweg gevonden uit hun pijnproblematiek. Het boek is aan zijn 10e herdruk toe en is inmiddels vertaald in het Engels, Pools en Deens.

 • Dr. Peggy van den Hoogen
  Dr. Peggy van den Hoogen Mindfulnesstrainer

  Peggy van den Hoogen deed als wetenschapper jaren onderzoek naar volksgezondheid en leefstijl. Door chronische pijn raakte ze steeds meer geboeid door de nauwe samenhang tussen lichamelijk en geestelijk welzijn. Sinds 2000 beoefent ze meditatie en yoga en volgt ze lessen, trainingen en retraites op het gebied van meditatie en psychologie. Sinds 2011 werkt ze als zelfstandig trainer vanuit de eigen praktijk ‘okee mindfulnesstraining.’ Peggy geeft mindfulnesstrainingen specifiek voor mensen met chronische pijn (Breathworks mindfulness) en is aangesloten bij Breathworks Nederland.  Een missie in haar werk is mindfulness en (zelf)compassie een vastere plek te geven binnen de gezondheidszorg.

 • Marc de Hond
  Marc de Hond Presentator, spreker en theatermaker

  Marc David de Hond (Amsterdam, 21 september 1977) is een Nederlands tv-presentator, ondernemer, schrijver en speler van het Nederlands rolstoelbasketbalteam. Hij presenteert KRO De Rekenkamer op Nederland 3. Voorheen was hij actief als dj bij de radiozenders 3FM en Caz!. De Hond presenteerde het programma Expedition Unlimited voor LLiNK en was de vaste commentaarstem van pokerwedstrijden op RTL 7. In augustus 2008 verscheen een boek van zijn hand met de titel Kracht, waarin hij schrijft over zijn revalidatie na het oplopen van een dwarslaesie in 2002. In 2014 toert hij door Nederland met zijn eerste solo theatervoorstelling Scherven brengen geluk.

Locatie Congres
28 & 29 september 2016
Eye Amsterdam

filmmuseum_logo

Eye Filminstituut Amsterdam
IJpromenade 1, 1031 KT Amsterdam

telefoon
+31(0)20-5891400

www.eyefilm.nl

Bereikbaarheid openbaar vervoer

Trein
EYE ligt recht tegenover Amsterdam-Centraal Station. Bij aankomst op het Centraal Station neem je de uitgang aan de Noordzijde; vanaf hier is EYE al duidelijk te zien.  Neem vervolgens de gratis pont (richting Buiksloterweg) om het IJ over te steken.

Pont
Vanaf Amsterdam-Centraal Station gaat 24 uur per dag een gratis pont naar de overkant van het IJ (Buiksloterweg, reisduur 3 minuten). Je kunt opstappen op de twee middelste pontons. Sla na aankomst in Amsterdam-Noord direct linksaf: te voet ben je binnen drie minuten bij EYE.

Bus
Vanuit Amsterdam-Noord stopt bus 38 bij de halte Buiksloterwegveer, vlak naast EYE (tot 20.00 uur ’s avonds, zondag vanaf 11.00 uur). Bus 105 (niet op zondag) en  bus 109 (niet in de avond en niet in het weekend) stoppen bij halte Hagedoornplein, op 12 minuten loopafstand van EYE.

Autoroute en parkeren

EYE is gemakkelijk met openbaar vervoer te bereiken via station Amsterdam Centraal of met de auto via onderstaande route:

Navigatie
Gebruik op uw navigatiesysteem het adres Tolhuisweg 5.

Route
EYE is bereikbaar via de IJtunnel en de Ringweg A10. Vanaf deze wegen neemt u:

 • Neem op de S116 de afslag richting S118 over de Johan van Hasseltweg;
 • sla bij de verkeerslichten linksaf het Mosplein op;
 • neem bij de rotonde de derde afslag: Hagendoornweg. (Op dagen dat er geen markt is kunt u ook de tweede afslag naar de Van der Pekstraat nemen: rij dan door tot aan 6);
 • neem op de Hagendoornweg de vierde afslag rechts (net voor de kerk aan de linkerkant, bij het bordje ‘bootdienst’). U komt dan op de Meidoornweg;
 • sla aan het eind van de Meidoornweg linksaf;
 • In de scherpe bocht van deze weg ligt de afslag naar de Tolhuisweg. Aan het eind daarvan bevindt zich het parkeerterrein.

Parkeren
Achter EYE is een parkeerterrein met plaats voor ongeveer 75 auto’s. Het terrein is te bereiken via de Tolhuisweg. De kosten zijn € 1,- per half uur. De parkeerplaats is niet bewaakt: laat geen waardevolle spullen achter in uw auto.

Het parkeerterrein is tijdelijk aangelegd in afwachting van de oplevering van parkeergarages in het gebied. Door bouwwerkzaamheden in de omgeving kan de parkeerplaats tijdelijk minder goed bereikbaar zijn. Let goed op de bewegwijzering zodat u niet onnodig omloopt of omrijdt.

Het terrein wordt geëxploiteerd door de gemeente Amsterdam. Neem bij storingen aan de toegangsapparatuur of aan de betaalautomaat contact op met de Meldkamer Parkeerbeheer, tel. 020-2546437. Voor overige vragen of klachten:  pginfo@amsterdam.nl

Invalidenparkeerplaats
Invaliden in bezit van een gehandicaptenparkeerkaart kunnen recht achter het museum parkeren. De toegang hiervoor is via de leveranciersroute (Overhoeksparklaan). Via de EYE-servicedesk kunt u indien gewenst vooraf een rolstoel regelen: mail naar info@eyefilm.nl onder vermelding van tijdstip en datum waarop u de rolstoel wilt reserveren.

Bussen
Het parkeerterrein is niet toegankelijk voor bussen. Bussen kunnen via de Buiksloterweg doorrijden naar Café de Pont om passagiers uit te laten stappen.

Leveranciersroute
Leveranciers dienen in de navigatie ‘Overhoeksparklaan’ of ‘Grasweg 1’ aan te houden. Aanbellen bij het paaltje, vervolgens doorrijden naar de leveranciersingang.