CONGRESDAG 1: Woensdag 28 september 2016

ACTUELE KENNIS EN EEN ANDERE KIJK OP CHRONISCHE PIJN

Doelgroep: huisartsen, artsen op gebied van pijn (anesthesisten, revalidatieartsen), fysiotherapeuten, oefentherapeuten, pijnconsulenten, anesthesie medewerkers, verpleegkundigen, etc.

We mogen terugkijken op een geslaagde congres dag. Onderstaand het programma en voor zover wij toestemming hebben de links naar de presentaties van de sprekers. Bekijk de foto’s HIER

Dagvoorzitter: Prof. Dr. Wouter Zuurmond, hoogleraar Pijnbestrijding & Palliatieve Zorg

09.30 uurOpening congres en introductie door Pim Giel,  filmmaker en zorgondernemer

09.40 uurDe pijn gaat niet over! – Dr. Doeke Keizer, huisarts
De Nederlandse huisarts ziet iedere dag patiënten op zijn spreekuur die lijden aan chronische pijn. Je zou dus denken dat de dokter wel weet hoe je deze klacht moet behandelen. Niets is minder waar. Hoe kan het dat chronische pijn huisartsen tot wanhoop drijft? Ook wordt de zorgstandaard Chronisch Pijn toegelicht. Bij dit initiatief van het samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één Stem (SWP) en de Dutch Pain Society (DPS) is Doeke betrokken geweest. Bekijk hier de presentatie

10.00 uurChronische Pijn: Een ontsteking van het brein – Prof. Dr. Onno G. Meijer
De gedachte is al oud dat het brein ontstoken is bij chronische pijn, maar de bevestiging kwam pas in 2015 door het werk van Marco Loggia (Harvard Medical School). De structuren die we al kennen uit het “pijnnetwerk” blijken alle ontstoken te zijn. Hoe moeten het ontstaan en het voortduren van die ontsteking begrijpen? En moeten we ons in de behandeling ook (of zelfs: vooral) op het immuunsysteem richten? Van “sport” en “omgevingsverrijking” zijn anti-inflammatoire effecten bekend. Maar bij chronische pijn werkt ook het immuunsysteem zelf niet goed meer, en dat wordt onvoldoende begrepen. Recente literatuur richt zich op het identificeren van cruciale componenten van de immuun-activiteit bij chronische pijn, waardoor wellicht nieuwe behandelmogelijkheden in het vizier komen. De gezamenlijke voorbereiding vindt plaats met Dr. Robert Dantzer aan de hand van een Engelse versie van de lezing, die in het Nederlands zal worden aangeboden. In verband met copyright is de samenvatting in pdf van deze lezing op te vragen via els.molengraaf@pijnsamen.nl mits men akkoord gaat de presentatie uitsluitend privé te zullen gebruiken, en op geen enkele wijze te zullen kopiëren of verspreiden.

10.25 uur: Van ‘gezondheid als afwezigheid van ziekte’ naar ‘positieve gezondheid met zes dimensiesDr. Machteld Huber, arts en trendwatcher
Machteld ontwikkelde een nieuw, dynamisch concept van gezondheid, gebaseerd op veerkracht, functioneren en eigen regie en onderzocht vervolgens het draagvlak hiervoor in het domein van zorg, de preventie en in de samenleving. Daarbij vond zij een groot verschil in denken over ‘gezondheid’ tussen patiënten en o.a. hun behandelaren. De brede visie van patiënten, met zes dimensies van gezondheid, noemde ze ‘Positieve gezondheid’. In december 2014 promoveerde zij op haar werk in Maastricht. Bekijk hier de presentatie

10.50 uur: PAUZE

11.10 uur: Sleep in Chronic Pain – an opportunity for intervention Jason Ellis, Professor of Sleep Science, Practicing Health Psychologist, Director of Northumbria Centre for Sleep Research
Sleep and Chronic Pain are intimately linked with both poor sleep contributing to increased pain perceptions and increased pain contributing to increasingly poor sleep. The aim of this talk will be threefold; a) to discuss the relationship between sleep and pain, b) to explore ‘cortical arousal’ as a mechanism underpinning this relationship, and c) to examine how managing sleep problems can positively impact on pain. Bekijk hier de presentatie

11.40 uurIntroductie film

11.45 uur: Première film OM GEK VAN TE WORDEN” + kort nagesprek

13.00 uur: LUNCHPAUZE en belmarkt5

14.00 uur: PARALLELLE SESSIE ronde 1:

Sessie A
De anatomie van pijn bij kinderen

Pijn voelen kan (bijna) iedereen, maar om pijn te kunnen voelen komt er heel wat meer bij kijken dan alleen die hamer op je duim…Hoe komt het eigenlijk dat je je bewust kunt worden van pijn? Hoe komt pijn in je brein aan? Voelt een kleuter dezelfde pijn als een volwassene? Aan de hand van de anatomie van pijn en de ontwikkeling van het kind ontdekken we hoe en waarom kinderen pijn anders beleven dan volwassenen. Bekijk hier de presentatie

Drs. Maarten Mensink, Anesthesist UMCU

Emmaly Berghuis Msc., Oefentherapeut Cesar en Cultureel Antropoloog

Sessie B (VOL)
“Ik draag een hoofddoek, maar gelukkig, ik ben niet dom”: Perspectieven van Marokkaans-Nederlandse dames op chronische pijn

Chronische pijn op zich heeft sociale consequenties, interculturaliteit geeft dit nog een extra dimensie. Voor zorgverleners kan het een hele uitdaging zijn om doeltreffend contact aan te gaan met allochtone patiënten. We zetten even de medische bril af en gaan op zoek andere perspectieven. Emmaly kreeg hiervoor de Unilever Research prijs. Bekijk hier de presentatie

Sessie C
Pijn en dementie, een geval apart?

In deze workshop zal aan de hand van de veranderingen die bij dementie optreden, samen worden onderzocht of dementie de betekenis van pijn verandert. Daarnaast worden achtergronden van onderbehandeling van pijn bij dementie verkend. Bekijk hier de presentatie

Prof. Dr. Wilco Achterberg, Specialist ouderengeneeskunde Topaz en hoogleraar Institutionele zorg en Ouderengeneeskunde LUMC

Dr. Jan-Paul van Wingerden, bestuurder Spine & Joint Centre Rotterdam

Sessie D
Wie durft te geloven in een eind aan chronische pijn?

Alles wat gezegd en geschreven wordt over chronische pijn is waar. Deels. We kennen nu eenmaal niet de gehele waarheid over pijn. Zo laat recent onderzoek zien dat sensitisatie van ons zenuwstelsel vaak wel omkeerbaar is. Iets waar de wetenschap lang anders over dacht. Durven wij te geloven dat er soms een eind kan komen aan chronische pijn? Is het echt zo dat er lichamelijk niets aan de hand is? Of hebben we ook daar een te beperkt beeld? Wij bestaan bij de gratie van ons lichaam. Misschien wordt het tijd ook de rol van het lichaam zelf bij chronische pijn in ere te herstellen. De vraag is hoe? Bekijk hier de presentatie

Sessie E
Chronische pijn: Van 1e lijns advies naar een multidisciplinair behandeltraject met de patiënt als regisseur

Met de interactieve workshop zal aan de hand van de huidige kennis, ervaring en literatuur van therapeutische mogelijkheden van patiënten met chronische (rug)pijn een beeld geven van de (on)mogelijkheden van behandeling en begeleiding. Wat kan de huisarts, wat kunnen pijnspecialisten en vooral ook, wat kan de patiënt zelf. Bekijk hier de presentatie

Dr. Andreas Schipper, anesthesioloog en pijnspecialist Westfries Gasthuis Hoorn

14.45 uur: PARALLELLE SESSIES ronde 2:

Prof. Dr. Dick Tibboel, afdelingshoofd IC Sophia Kinderziekenhuis

Sessie F
PIJN BIJ PASGEBORENEN EEN VOORBODE VOOR CHRONISCHE PIJN LATER?

Er is veel controversie in de literatuur over mogelijke lange termijn effecten van pijn bij pasgeborenen op de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel. Dit geldt evenzeer voor het gebruik van opioïden omdat uit dier-experimenteel onderzoek alarmerende berichten zijn gekomen over toegenomen celdood in de hersenen bij jonge individuen. Lange termijn effecten bij goed gedefinieerde patiëntengroepen zijn beschikbaar en vormen een unieke basis om de gevolgen van neonatale pijn en het gebruik van analgetica kritisch te beschouwen. Bekijk hier de presentatie

Sessie G (VOL)
Stressoren behandeling chronische pijn

Een multidisciplinaire behandeling voor chronisch pijnpatiënten en partners gericht op stressoren teneinde regie en autonomie bij de patiënt te vergroten en draaglast bij partner te verlagen. Bekijk hier de presentatie

Dr. Arthur Hartog, anesthesioloog en pijnspecialist
Dr. Rob Ruimschotel, psychiater
Yvonne Museler, pijnconsulent

Sandra Zwakhalen, PhD, RN assistent professor, Universiteit Maastricht

 

Sessie H
De ‘taal’ van de pijn. Het meten van pijn bij ouderen met dementie.

In deze workshop gaan we in op het herkennen van pijn bij ouderen. Op welke signalen moeten we als zorgverleners letten? Je krijgt inzicht in de meest voorkomende methoden om pijn te meten. Aan de hand van concrete casussen gaan we aan de slag met pijn meten waarbij de richtlijn als uitgangspunt wordt gehanteerd. De presentatie zal niet online verschijnen

Sessie I
Nieuwe inzichten chronische pijn

In het traditionele medische denken wordt pijn veroorzaakt door weefselschade of een onderliggende aandoening, waarnaar vervolgens naarstig wordt gezocht. Bij chronische pijn blijkt deze benadering vaak niet adequaat en leidt zelfs tot averechtse effecten: onaangename onderzoeken en vruchteloze medische interventies. Bij chronische pijn is er vaak geen weefselschade in de medische zin. De pijn staat op zich doordat het neurale pijnsysteem is ontregeld. Deze nieuwe inzichten werpen een nieuw licht op chronische pijn. Bekijk hier de presentatie

Dr. Ben van Cranenburgh, neurowetenschapper, trainer ITON en schrijver van meer dan 100 publicaties over pijn

 

Drs. Harold Nijhuis, Anesthesioloog en pijnspecialist in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein

 

Dhr. Ralph Aarsman: Pijnverpleegkundige in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein

 

Sessie J
Zorg rondom neuromodulatie patiënt

Eén op de vijf Nederlanders heeft chronische pijn die het dagelijks leven ernstig kunnen beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan niet meer zelf boodschappen kunnen doen of niet meer kunnen deelnemen aan het arbeidsproces of gezinsleven. Zorgverleners en vooral de huisarts spelen een belangrijke rol in de behandeling van chronische pijn. De behandeling van chronische pijn is maatwerk waarbij de behandeling volgens een protocol plaats vindt. Allereerst worden medicatie en fysiotherapie geprobeerd. Samenwerking met en doorverwijzing naar een pijnspecialist kan de patiënt daarna mogelijk verder helpen. De pijnspecialist heeft de mogelijkheid om meer invasieve middelen in te zetten, zoals injecties met als sluitstuk in de behandeling eventueel neuromodulatie waarbij met elektrische stroompjes wordt geprobeerd de pijn te verlichten. Een dergelijke behandeling kan een uitermate positief effect  hebben op de kwaliteit van leven van de patiënt. Daarom is het belangrijk dat meer bekendheid ontstaat bij zorgverleners over wat neuromodulatie is, via welk traject de patiënt hiervoor in aanmerking komt en hoe wordt de patiënt hier in begeleid. Bekijk hier de presentatie van Harold Nijhuis en hier de presentatie van Ralph Aarsman

15.30 uur: PAUZE

lucienengelen15.50 uurShi(f)t happens 😉 – Lucien Engelen, Director REshape Center for Innovation RadboudMC
Technologie heeft hetzelfde effect als een ‘vakbond’ voor medewerkers. Door zélf de beschikking te hebben over je data, ontstaat een betere ‘onderhandelingspositie.’

 

 

16.20 uur: Plenaire conclusies

16.45 uur: Afsluitende borrel en bezoek belmarkt5

Geaccrediteerd door:
ABAN (huisartsen, revalidatieartsen, medisch specialisten en anesthesiologen) 6 punten, VSR (verpleegkundig specialisten register) 6 punten, Kwaliteitsregister V&V (verpleegkundigen) 5 punten, KNGF (fysiotherapeuten) 6 punten, ADAP (deskundigheidsbevorderende activiteiten paramedici, o.a. oefentherapeuten mensendieck) 5,5 punten
Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 4 deelnemers) zal deze ook aangevraagd worden voor:
NVAM (anesthesie medewerkers), NVA (acupuncturisten), VVM (mindfulness), NIP/NVO (psychologen), Registerplein (maatschappelijk werkers)
De beroepsvereniging VMBN (Mindfulness based trainers) heeft te kennen gegeven dit congres als zeer waardevol te zien. Leden van VMBN die hebben deelgenomen aan het congres kunnen na afloop een certificaat aanvragen en deze vervolgens zelf uploaden bij het VMBN.

Congres organisatie: els@els4organising.nl Els Molengraaf

Voor film en zakelijke informatie: info@happymotion.org Bastiaan Piloo

Productie

Met medewerking van:

 • Pim Giel
  Pim Giel Filmmaker en Zorgondernemer

  Introductie congres

  Pim Giel is 30 jaar werkzaam geweest in de zorg; de verpleging, ouderenzorg, intensive care, anesthesie en als docent. Hij werd locatie manager en werkt nu parttime als zelfstandig adviseur bij zorginstellingen.

 • Prof. Dr. Wouter Zuurmond
  Prof. Dr. Wouter Zuurmond Hoogleraar Pijnbestrijding & Palliatieve Zorg

  Dagvoorzitter congresdag 1

  Prof. Dr. Wouter Zuurmond is sterk betrokken bij het leveren van palliatieve zorg aan terminaal zieke patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis of hun laatste dagen van hun leven doorbrengen in het Hospice Kuria.

 • Dr. Ben van Cranenburgh
  Dr. Ben van Cranenburgh Neurowetenschapper, trainer ITON en schrijver

  Dr Ben van Cranenburgh schreef meer dan 100 publicaties en boeken over pijn.

  In het traditionele medische denken wordt pijn veroorzaakt door weefselschade of een onderliggende aandoening, waarnaar vervolgens naarstig wordt gezocht. Bij chronische pijn blijkt deze benadering vaak niet adequaat en leidt zelfs tot averechtse effecten

 • Dr. Machteld Huber
  Dr. Machteld Huber Arts en trendwatcher

  Machteld ontwikkelde een nieuw, dynamisch concept van gezondheid, gebaseerd op veerkracht, functioneren en eigen regie en onderzocht vervolgens het draagvlak hiervoor in het domein van zorg, de preventie en in de samenleving. Daarbij vond zij een groot verschil in denken over ‘gezondheid’ tussen patiënten en o.a. hun behandelaren.

 • Dr. Doeke Keizer
  Dr. Doeke Keizer Huisarts

  Dr. Doeke Keizer studeerde geneeskunde en was zeven jaar werkzaam op het Pijncentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Daar werkte hij in een multidisciplinaire setting als arts. In 2009 promoveerde hij op klinisch onderzoek naar het meten en detecteren van neuropathische pijn en sensitisatie. Daarover publiceerde hij in vooraanstaande internationale en nationale tijdschriften.

 • Prof. Dr. Dick Tibboel
  Prof. Dr. Dick Tibboel Afdelingshoofd IC Sophia Kinderziekenhuis

  Dick Tibboel is kinderarts-intensivist en director of research.

  Hij is medisch afdelingshoofd van de Intensive Care Kinderen en subhoofd van de afdeling Kinderchirurgie. Naast de intensieve zorg voor kinderen ligt zijn aandachtsgebied op ECMO (kunstlong) behandeling, aangeboren anatomische afwijkingen, neuromonitoring en pijn.

   

 • Emmaly Berghuis Msc.
  Emmaly Berghuis Msc. Cultureel Antropoloog

  Emmaly is oefentherapeut Cesar en cultureel antropoloog. Ze heeft onderzoek gedaan naar pijn bij Marokkaanse vrouwen en heeft daarvoor de Unilever Research prijs gekregen.

 • Dr. Arthur Hartog
  Dr. Arthur Hartog Anesthesioloog en Pijnspecialist

  Dr. Arthur Hartog studeerde geneeskunde aan de Erasmus universiteit in Rotterdam en het Erasmus Medisch Centrum. In 2000 promoveerde hij met zijn proefschrift (titel): Strategies to improve oxygenation in experimental Acute Lung Injury. Dr. Arthur Hartog was als anesthesioloog/pijngeneeskundige verbonden aan het Spaarne ziekenhuis en de Jan van Goyen-kliniek.

 • Yvonne Museler
  Yvonne Museler Pijnconsulent DC Klinieken Rotterdam

  Bij DC klinieken Rotterdam hanteren wij het stressoren behandelprincipe, waarbij een multidisciplinaire aanpak bij chronische pijnpatienten voorop staat. Kunnen-willen-doen bij de onderdelen lijf-leven-gevoel zijn de kernbegrippen binnen het stressoren model. Wat heeft de patient nodig om regie en autonomie over lijf en leven terug te nemen?

 • Dr. Rob Ruimschotel
  Dr. Rob Ruimschotel Psychiater

  Psychiater @ Psychiatrisch Centrum Psytobe.
  Medisch Psychiatrisch Centrum PsyToBe is een kleine, gespecialiseerde zorginstelling. Tot de doelgroep behoren patiënten met primair een somatische diagnose en daarnaast nog psychopathologie. De poliklinische behandelingen worden individueel of in groepsverband gegeven.

 • Prof. Dr. Wilco Achterberg
  Prof. Dr. Wilco Achterberg Hoogleraar Institutionele Zorg en Ouderengeneeskunde

  Prof. Dr. Wilco Achterberg is specialist ouderengeneeskunde bij Topaz en hoogleraar Institutionele zorg en Ouderengeneeskunde aan het LUMC.

 • Prof. Jason Ellis
  Prof. Jason Ellis Professor in Psychology at Northumbria University and Director of the Northumbria Centre for Sleep Research

  Jason Ellis is Professor in Psychology at Northumbria University and Director of the Northumbria Centre for Sleep Research. He has sat on various committees including the British Psychological Society – Division of Health Psychology, the Teaching and Educational Advisory Committee for the Sleep Research Society (based in the USA) and the Division of Health Psychology Scotland.

 • Lucien Engelen
  Lucien Engelen Director REshape Center for Innovation RadboudMC

  Lucien Engelen (1962) werkt sinds 2007 bij Radboud UMC als Hoofd van het regionaal emergency healthcare netwerk. Hij adviseert de board op het gebied van de (technologische) veranderingen in de zorg waarbij de participatie van patiënten in hun eigen zorgtraject centraal staat.

  Hij is de founding Director van het Radboud REshape Center, wat gericht is op de convergentie van technologie en “patient empowerment”. Daar creëert hij programma’s en vooruitzichten en, indien nodig, ook producten.

  Lucien is Chief Imagineer bij Nictiz, het landelijke expertisecentrum voor ICT-innovaties in de zorg. Hij is onderdeel van de Singularity University Exponential Medicine (vroeger bekend als FutureMed) in Silicon Valley (opgericht door oa Google, NASA en Autodesk). Verder was hij een van de eerste 150 thought leaders die uitgenodigd werden voor het LinkedIn influencer programma.

 • Prof. Dr. Onno G. Meijer
  Prof. Dr. Onno G. Meijer

  Onno G. Meijer geniet gastvrijheid-voor-gepensioneerden bij de Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit, Amsterdam, en is hoogleraar aan de Fujian Medical University, Fuzhou

 • Drs. Maarten Mensink
  Drs. Maarten Mensink Anesthesist UMCU

  Consultant anaesthesiologist & PhD Candidate

  University Medical Center Utrecht

  peri-operative care, paediatric anaesthesia, treatment of pain in children; both benign and cancer related chronic pain

 • Dr. Jan-Paul van Wingerden
  Dr. Jan-Paul van Wingerden Bestuurder van het Rotterdamse revalidatiecentrum het Spine & Joint Centre.

  Jan-Paul van Wingerden heeft na zijn opleiding fysiotherapie 10 jaar gewerkt aan de afdeling Anatomie en Biomedische Natuurkunde en Technologie van het ErasmusMC. Hij gaf functioneel anatomisch onderwijs op de snijzalen van diverse locaties in binnen en buitenland. In 2009 gepromoveerd op toepassing van functioneel anatomische kennis in de revalidatie behandeling van chronische rugpijn.  Functionele anatomie, evolutie en informatica zijn passies.

 • Dr. Andreas Schipper
  Dr. Andreas Schipper Anesthesioloog, pijnspecialist

  Dr. Andreas Schipper is anesthesioloog en pijnspecialist bij het Westfries Gasthuis Hoorn